Hrozí zánik Železnej studienky?

Autor: Michal Drotován | 14.6.2012 o 19:39 | (upravené 16.6.2012 o 14:00) Karma článku: 18,23 | Prečítané:  13153x

Oddychový areál Partizánska lúka/Železná studienka je obľúbenou oddychovou zónou Bratislavčanov. Povodie Vydrice je územím európskeho významu a žije tu vzácny rak riavový. Pre zachovanie charakteru územia je počas víkendov a sviatkov zakázaný vstup automobilov - pri tom počte ľudí, detí, bežcov či cyklistov by bolo nebezpečné, ak by od parkoviska chodilo legálne vyššie aj niečo iné ako autobus a napr. vozidlá mestských lesov. Charakter územia zachraňuje tento zákaz a to, že tam nie je kanalizácia. Ináč by to už dávno bolo zastavané viladomami. Zdá sa však, že tlak investorov sa zvyšuje.

 foto: autor

Ošarpanú budovu- skelet tzv. rybárskej reštaurácie pozná každý návštevník. Najlepším riešením by bolo predĺženie zóny oddychu a zrovnanie tejto opachy zo zemou. Ľudia by získali ďalší verejný priestor na šport a rekreáciu. Všetky pozemky vlastní magistrát, nemal by to byť teda veľký problém. Súčasný majiteľ opachy má však iné zámery a hrozí tu reálne riziko zničenia charakteru celej lokality.

Začnem pekne chronologicky:

1. V roku 1983 bolo vydané stavebné povolenie žiadateľovi IPO-školských stavieb pre Slovenský rybársky zväz, ktoré nadobudlo právoplatnosť 09.01.1984, následne sa začalo stavať a skončilo to vo fáze, ktorú je vo forme skeletu vidieť dodnes. Povolenie bolo dané na parcely 19587/1, 1958/2 a 19586 k.ú. Vinohrady. Všetko sa riadilo vtedajšími zákonmi, kedy ochrana prírody nebola prioritou. Schválenú projektovú dokumentáciu sa mi nepodarilo získať a podľa vyjadrenia stavebného úradu Nové Mesto ňou nedisponuje ani on. V písomnej časti (s. 7-15) je však uvedené, že:

a, "stavba musí byť dokončená odo dňa právoplatnosti stavebného rozhodnutia do 31.3.1987" - to sa viditeľne nestalo.

b, Vodárne a kanalizácie dali 18.10.1982 podmienku "základnou podmienkou napojenia, Rybárskej reštaurácie a príslušných objektov na verejný vodovod a kanalizáciu je vecná a časová koordinácia s ich podmieňujúcimi investíciami, resp. realizáciou" - kanalizácia v území nie je do dnešnej doby.

Zároveň v dokumentácii pravdepodobne chýba posledná strana - rozdeľovník účastníkov konania.

Súčasný stav skeletu:

P6141878.JPG

Foto: autor

2. Stavba sa nikdy nedokončila, padol režim a zmenili sa zákony - akým spôsobom prechádzal ten skelet z jednej firmy do druhej je ťažko vystopovať, katastrálny úrad takéto informácie nesprístupňuje. Menili sa tiež rozčlenením čísla parciel. Pozemky pod stavbou aj pozemky v okolí stavby sú však počas celej doby od roku 1990 až do dnešného dňa majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy.

3. Dostávame sa až do júla 2007, kedy už majiteľom skeletu bola firma Euro Active Group, s.r.o. a táto firma predložila zámer EIA výstavby hotela na troskách toho skeletu. Jednalo sa o totožné pozemky, ako je dnes oplotenie okolo skeletu. Pôvodný zámer, ktorý počítal zo 149 parkovacími miestami, prístupom autami a vybudovaním kanalizačnej prípojky DN 400 v dĺžke 0,95 km (teda až k Červenému mostu), rátal prakticky so zbúraním celého skeletu. Projekt vyzeral takto:

Hotel.JPG

Zdroj: Zámer zverejnený na www.enviroportal.sk

Daný zámer bol doručený na posudzovanie EIA na Ministerstvo životného prostredia 16.07.2007. Po pripomienkovaní zámeru bol dňa 07.09.2007 stanovený rozsah hodnotenia, kedy mal navrhovateľ, tj. firma Euro Active Group, s.r.o. predložiť odborný posudok vplyvu na Vydricu, vyriešiť dopravu a jej obmedzenia či znázorniť, akým spôsobom má byť preložený tok Vydrice (z ohľadom na biotopy raka riavového resp. riečneho). Odvtedy je proces EIA prerušený.

4. A to už sa presúvame do roku 2012. Ešte predtým, dňa 17.03.2011 podľa katastra, odkúpila skelet firma Apolka Centrum, s.r.o. - jediný rozdiel medzi touto firmou a pôvodnou firmou Euro Active Group, s.r.o. je to, že vo firme Apolka Centrum, s.r.o. už nie je spoluvlastníkom a spolukonateľom aj Peter Vasko, ale už tam figuruje iba Michael Dragašič. A táto firma zaslala 06.02.2012 stavebnému úradu Bratislava - Nové Mesto žiadosť o predĺženie lehoty ukončenia stavby (s. 5). Prílohou je iba vyššie uvedené stavebné povolenie z roku 1983 (bez výkresov) a výpis z katastra. Žiadateľ uviedol, že "o predĺženie lehoty ukončenia stavby Vás žiadame na dobu 24 mesiacov v súvislosti so zmenou stavebníka".

5. Napriek tomu

- že pôvodné povolenie skončilo 31.3.1987 (teda 25 rokov dozadu);

- že je v území neukončená EIA a že žiadna ďalšia EIA nebola začatá;

- že nebolo vyriešené parkovanie a kanalizácia;

- že (ako mi uviedol miestny úrad Bratislava - Nové Mesto k žiadosti podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám) nemá úrad k dispozícii informáciu o tom, akým spôsobom má byť riešenie odvádzanie splaškov, dažďovej vody a prívod pitnej vody po dokončení stavby; nemá informáciu o tom, či bude mať stavebník prístup ťažkými mechanizmami k danej stavbe stavby a tiež nemá k dispozícii informáciu, akým spôsobom má byť v budúcnosti riešení prístup návštevníkov;

- že stavebný úrad nemá informáciu o tom, z akého dôvodu nebol vlastník pozemkov, tj. Hlavné mesto SR Bratislava zahrnutý medzi účastníkov konania v roku 2012, aj keď podľa §59 stavebného zákona je jasné, že účastníkom konania je aj "osoba, ktorá má vlastnícke alebo iné práva k pozemkom"

Napriek tomu všetkému Mestská časť Bratislava - Nové Mesto rozhodla dňa 21.03.2012, že povoľuje zmenu stavby pred dokončením stavby "Rybárska reštaurácia - Železná studienka" a predĺži lehotu na dokončenie stavby do 31.12.2013. Zároveň rozhodol, že nie sú ohrozené záujmy chránené §62 stavebného zákona. Nakoľko som žiadal kompletný spis ÚKaSP-2012/343/KON-R predl. 19, tak podľa predložených dokumentov sa k tomuto predĺženiu nevyjadroval mimo stavebného úradu už nikto. Neskúmalo sa, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, ochrany životného prostredia či technické normy. Buď mi úrad nedal celý spis, alebo sa v ňom skutočne nenachádza ani projektová dokumentácia pôvodného rozhodnutia z roku 1983, ktoré vydal ObNV Bratislava III.

6. rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 03.05.2012, keďže sa voči nemu účastníci konania neodvolali - nakoľko však bol účastníkom konania iba žiadateľ a tomu bolo vyhovené skoro v plnom rozsahu (v februári žiadal o predĺženie o 24 mesiacov, dostal prakticky predĺženie o 23 mesiacov), tak je logické, že sa neodvolal.

7. následne sa začali úpravy pozemku na stavbe a skapali pstruhy. Na základe toho som sa dozvedel, že tam existuje nové resp. predĺžené stavebné povolenie, o ktorom dovtedy nemal nikto okrem stavebného úradu a firmy Apolka Centrum, s.r.o. ani tušenie. Nakoľko som však práve v ten deň bol odvolaný a skončil som ako štátny zamestnanec, podal som ako občan v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadosť a odpoveď mi prišla práve dnes.

Nelegálne premostenie Vydrice:

P6141880.JPG

Foto: autor

Na základe vyššie uvedeného je jasné, že v prípade ohyzdného skeletu tu smrdí aj niečo viac ako len tie skapané pstruhy. Vo verejnom záujme je zbúrať daný skelet a vytvoriť tam na pozemkoch magistrátu rozšírenie oddychovej zóny. Pokútna výstavba bez kanalizácie a dopravy buď znečistí Vydricu a obsadí parkovisko dole na Partizánskej lúke (už teraz poddimenzované), alebo (a to je ešte horší variant) zničí celú zónu oddychu vybudovaním kanalizácie, vpustením dopravy cez víkendy a sviatky a postupným zastavaním celého územia. A to ešte nehovorím o projekte vytvorenia rezidenčnej zóny.

Takže tento projekt, ktorý sa "oživil" bez súhlasu vlastníka pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy, Mestských lesov v Bratislave, bez EIA procesu (okrem Vydrice je to aj CHKO Malé Karpaty), bez riešenia kanalizácie a dopravy, ten projekt by mal byť ihneď zastavený!

Obyvatelia a návštevníci Bratislavy si zaslúžia mať oddychový areál bez stresovania sa z áut, príroda si zaslúži ochranu bez vypúšťania splaškov a ničenia biotopov. Ak sa má s tým skeletom niečo robiť, tak jedine zbúrať.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Cez čiaru: Bezmocní a bez dieťaťa, rozsudok nemá žiadnu hodnotu

Pozrite si najnovšiu časť investigatívnej relácie Cez čiaru.

Štát priznáva, že nevie, ako ďalej s konkurzom Bašternáka

Zákon je nejasný, úrad sa preto pýta ministerstva.


Už ste čítali?